Електронна система зіркової класифікації готелів БЕТА-ВЕРСІЯ

Оцінка відповідності готелю заявленій категорії здійснюється на основі сумарної кількості балів, отриманих за виконання обов’язкових та додаткових критеріїв.

Критерії оцінювання та умовні позначення:

  обов’язкові незамінні (виконання обов’язкове у повному обсязі)

  обов’язкові з можливістю компенсації ​(допустиме відхилення 5%, відсутні бали компенсуються потрійною кількістю балів за додатковими критеріями)

  додаткові ​(виконання обов’язкове лише у відсотка 5%, 10%,20%, 30% та 40%, відповідно по категоріях 1*, 2*, 3*,4* та 5*)

Заявлена категорія:

Критерії

Загальні відомості